Laatst bijgewerkt: 20 januari 2024

Dit Privacybeleid beschrijft Ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw gegevens wanneer U gebruik maakt van de Service en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent dat U 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten bezit die stemgerechtigd zijn voor de verkiezing van directeuren of andere bestuurlijke autoriteit.

Bedrijf (in deze overeenkomst aangeduid als “het bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Olny.nl.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder andere uw surfgeschiedenis op die website bevatten.

Land verwijst naar: Bulgarije

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Dienst verwijst naar de Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren hoe de Service wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar Olny.nl, toegankelijk vanaf olny.nl

U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, voor zover van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens
Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

  • E-mailadres
  • Gebruiksgegevens
  • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op deze pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U toegang verkrijgt tot de Dienst door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiel apparaat, het IP-adres van Uw mobiel apparaat, het besturingssysteem van Uw mobiel, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst opent door of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen zijn:

Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser de opdracht geven om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze Dienst. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaald deel en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” zijn. Permanente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat staan wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser afsluit. U kunt meer informatie over cookies vinden in het artikel op de TermsFeed-website.

Wij gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Noodzakelijke / Essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar U om hebt gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om U deze diensten te leveren.

Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: Persistente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionele cookies

Type: Persistente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat U uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer U de Website gebruikt.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons Cookiebeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid bezoeken.

Gebruik van uw Persoonsgegevens

De Onderneming kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om onze Service aan te bieden en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service.

Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van een ander contract met ons via de Service.

Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de implementatie ervan.

Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die U al hebt gekocht of waarover U al hebt geïnformeerd, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw gegevens gebruiken voor het evalueren of uitvoeren van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al Onze activa, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over onze Servicegebruikers deel uitmaken van de overgedragen activa.

Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Service, producten, diensten, marketing en Uw ervaring.

Wij kunnen Uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

Met Service Providers: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Service Providers om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen.

Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

Met gelieerde ondernemingen: Wij kunnen uw gegevens delen met onze filialen, in welk geval wij van deze filialen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid naleven. Gelieerde bedrijven zijn onder andere ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.

Met zakelijke partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare gebieden met andere gebruikers interageert, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid.

Met Uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken met Uw toestemming.
Bewaren van Uw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf bewaart Uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van de Onderneming en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en bijgehouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met deze overdracht.

The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uw Persoonlijke Gegevens Verwijderen

U hebt het recht om de Persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld te verwijderen of om Ons te verzoeken U daarbij te helpen.

Onze Service kan U de mogelijkheid geven om bepaalde informatie over U te verwijderen vanuit de Service.

U kunt Uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op Uw account, als U er een heeft, en het accountinstellingengedeelte te bezoeken waarmee U Uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens die U aan ons hebt verstrekt, deze te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat het nodig kan zijn dat wij bepaalde informatie bewaren wanneer wij een wettelijke verplichting of rechtsgrond hebben om dit te doen.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
Zakelijke transacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid gaan vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken indien het er te goeder trouw van overtuigd is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Te voldoen aan een wettelijke verplichting
De rechten of het eigendom van de Onderneming te beschermen en verdedigen
Mogelijk wangedrag in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid
Beveiliging van Uw Persoonsgegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van personen jonger dan 13. Als U een ouder of voogd bent en U bent zich ervan bewust dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als Wij ontdekken dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als Wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van Uw gegevens en Uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen Wij toestemming van Uw ouder nodig hebben voordat Wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Koppelingen naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u op de hoogte stellen via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Door deze pagina op onze website te bezoeken: olny.nl/contact/